Kysymyksiä säännöistä vastauksineen


Kysymykset on koottu tätä varten perustetusta kysymystopicista sekä pelin puolelta, ja niihin on pyritty vastaamaan mahdollisimman yksiselitteisesti. Kysymykset ja vastaukset on lajiteltu sen mukaan, mihin sääntökohtaan ne liittyvät. Jos lisää kysymyksiä tulee mieleen, niitä saa edelleen esittää kysymystopicissa.§1.1. Jokaisella pelaajalla saa olla omistuksessaan ja pelattavanaan vain yksi pelitili serveriä kohden.

K: Entä jos teen tilit eri sähköpostiosoitteilla? Saako minulla sitten olla useampia tilejä?
V: Ei saa. Yhdellä ihmisellä saa olla vain yksi tili serveriä kohden riippumatta siitä, kuinka monta eri sähköpostiosoitetta hän omistaa.

K: Jos pelaan jo speed-serverillä, saanko rekisteröityä jollekin toiselle serverille?
V: Kyllä. Jokainen voi pelata vaikka kaikilla toiminnassa olevilla servereillä.


§1.2. Tilin omistaa se, jonka sähköpostiosoite on liitetty tiliin. Voit halutessasi vaihtaa tiliisi liitetyn sähköpostiosoitteen tilisi sähköpostiosoitteenvaihtotoiminnon avulla (Profiili > Tili). Jos on aihetta epäilyyn, multihuntterilla on oikeus kysyä tätä sähköpostiosoitetta henkilöllisyyden varmentamiseksi.

K: Entä jos osoitteenvaihtoviestiä ei tule sähköpostiin eikä osoitteen vaihtaminen sen takia onnistu?
V: Osoitteenvaihtoa voi pyytää myös sähköpostitse osoitteesta admin@travian.fi. Viesti tulee lähettää siitä osoitteesta, jota tilin rekisteröimiseen käytettiin, ja viestissä tulee mainita tilin nimi, serveri sekä uuden omistajan sähköpostiosoite.

K: En pääse enää käsiksi sähköpostiosoitteeseen, josta tilini rekisteröin. Miten voin vaihtaa osoitteen?
V: Et mitenkään. Osoitteen vaihtamiseen tarvitaan aina vahvistus vanhasta osoitteesta, koska se on ainoa mahdollinen keino varmentaa omistajan henkilöllisyys.


§1.3. Salasanan luovuttaminen eteenpäin on sääntöjen vastaista ja siitä rangaistaan. Poikkeus: niin kutsutut dual-tilit ovat sallittuja, kunhan kukaan tilin pelaajista ei omista eikä pelaa toista tiliä samassa pelimaailmassa. Tileillä, joilla on yhteys toisiinsa kylävahtiuden tai yhteisen tietokoneen käytön kautta, ei saa olla keskenään samaa salasanaa.

K: Kuinka monta pelaajaa saa pelata yhteistä tiliä?
V: Pelaajien määrää ei ole rajoitettu mitenkään. Samalla tilillä voi pelata vaikka 10 pelaajaa.

K: Mistä voin tietää vahdittavani tai saman koneen käyttäjän tilin salasanan, ettei se ole vahingossa sama kuin omani?
V: On varsin epätodennäköistä, että kumpikin olisi keksinyt täsmälleen saman salasanan. Helpoimmin sen voi välttää sillä, että jokainen pyrkii valitsemaan tietoturvallisen salasanan. Esimerkiksi 12345, asdf tai jonkun läheisen etunimi eivät ole järin turvallisia valintoja. Kylävahti huomaa saman salasanan siitä, että kylävahtia koskevat rajoitukset puuttuvat, kun hän kirjautuu vahdittavansa tilille. Jos niin käy, on aika vaihtaa salasana ja kehottaa vahdittavaakin tekemään sama.


§1.4. Tilin pelaaminen täysipäiväisesti kylävahtina omistajan ollessa poissa on sallittua enintään 14 vuorokauden ajan.

K: Rangaistaanko, jos sallittu 14 vuorokautta ylittyy?
V: Kyllä rangaistaan, sekä vahtia että vahdittavaa.

K: Voiko kaksi kylävahtia toimia 28 päivän ajan kylävahtina?
V: Ei. Sääntö tarkoittaa nimenomaan sitä, että tilin omistajan on kirjauduttava tililleen vähintään kerran kahdessa viikossa.

K: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos lähden kuukaudeksi interrailille, minulla ei voi olla kylävahtia sillä aikaa?
V: Ikävä kyllä tarkoittaa. Voit kuitenkin ottaa dual-pelaajan siksi aikaa.


§1.5. Jos kaksi tai useampia pelaajia käyttää yhteistä tietokonetta, heidän täytyy merkitä toistensa nimet Saman tietokoneen käyttö -osioon profiiliinsa siksi aikaa, kun he yhteistä tietokonetta käyttävät. Jos säännöllinen yhteisellä tietokoneella pelaaminen loppuu, merkintä on poistettava.

K: Miten säännöllinen yhteisen koneen käyttö määritellään?
V: Jos kaksi pelaajaa käyttävät yhteistä konetta useita kertoja päivässä useamman päivän ajan, se on säännöllistä. Kirjautuminen tilille samalta koneelta toisen kanssa kerran viikossa ei ole säännöllistä yhteisen koneen käyttöä.


§1.6. Tilin omistaja on vastuussa kaikesta, mitä kylävahdit ja dual-pelaajat tilillä tekevät.

K: Kylävahtini lähetti joukkoni hyökkäämään serverin suurimmalle pelaajalle. Rangaistaanko kylävahtiani?
V: Ei rangaista.

K: Kylävahtini lähetti resursseja tililtäni omalle tililleen. Rangaistaanko häntä?
V: Teitä molempia voidaan rangaista.


§2.1. Vuorokauden aikana on sallittua lähettää yhden tunnin tuotannon verran resursseja toiselle pelaajalle. Jos saman vuorokauden aikana lähetetään resursseja useammalle pelaajalle, tuntituotanto on jaettava osiin pelaajien lukumäärän mukaan. Avustettavien pelaajien koko ei vaikuta asiaan. Resurssien tuntituotanto on kaikkien kylien yhteenlaskettu resurssituotanto ilman, että siitä on vähennetty joukkojen ja asukkaiden ylläpidon osuutta.

K: Jos on jo lähettänyt tuntituotantonsa jollekin, ja haluaakin lähettää resursseja toiselle pelaajalle samana päivänä, täytyykö ensimmäistä pyytää lähettämään takaisin osa resursseista?
V: Kyllä täytyy, tai sitten on odotettava seuraavaan päivään ennen kuin lähettää resursseja toiselle.

K: Voiko toiselle pelaajalle lainata resursseja ja onko jokin aikaraja, jolloin ne pitää palauttaa?
V: Resursseja saa lainata. Jos lainattu määrä ylittää tuntituotannon tai jos lainaaja ja lainanantaja ovat kylävahteja tai saman koneen käyttäjiä, resurssit on palautettava 24 tunnin sisällä.


§2.2. Kylävahdit ja yhteisen tietokoneen käyttäjät saavat vaihtaa resursseja vain 1:1.

K: Onko luvallista laittaa vahdittavansa tilillä myyntiin esimerkiksi 10k viljaa ja pyytää siitä vastineeksi 10k puuta, sitten kirjautua omalle tililleen ja hyväksyä kauppa?
V: Luonnollisestikin kyllä. Sehän on 1:1-vaihto.


§2.3. Omille joukoilleen on luvallista lähettää viljaa tarpeen mukaan, jos joukot on lähetetty vahvistukseksi hyökkäyksen kohteena olevalle vieraalle tilille.

K: Voiko siis tehdä niin, että lähettää yhden nuijamiehen jonnekin vahvistukseksi ja lähettää sille vaikka 10 000 yksikköä viljaa päivässä?
V: Ei voi. Viljaa saa lähettää vain sen verran kuin vahvistukset tarvitsevat, eli yhdelle nuijamiehelle voi lähettää 24 yksikköä viljaa päivässä.


§2.4. Maailmanihmeen, rakennusohjeen tai artefaktin omistajaa saa avustaa kaikilla resursseilla ilman mitään rajoituksia.


§2.5. Kaikki hyökkäykset kylävahdin ja vahdittavan tai saman tietokoneen käyttäjien välillä ovat kiellettyjä. Kun saman tietokoneen käyttö tai kylävahtius poistetaan, pelaajien on odotettava kaksi vuorokautta ennen hyökkäämistä.


§2.6. Kylien valtaaminen kylävahdilta, vahdittavalta tai saman tietokoneen käyttäjältä on kiellettyä siihen asti, että kaksi viikkoa kylävahtiuden tai saman koneen käytön poistamisesta on kulunut. Lisäksi kylien valtaaminen saman liittouman tai liittolaisliittouman jäseneltä tai pelaajalta, joka on viimeisen kahden vuorokauden aikana kuulunut samaan liittoumaan tai liittolaisliittoumaan, on kiellettyä.


§3.1. Joukkojen, resurssien, pelaajien toimien, pelitilien tai pelaamiseen kulutetun ajan ja vaivan myyminen on kiellettyä. Tiliä ei saa huutokaupata eikä myydä epäsuorasti esimerkiksi antamalla sen lahjana toisen kaupan yhteydessä.


§3.2. Loukkaukset, haukkumiset ja kaikenlaiset muut kyseenalaiset lausunnot tilanteesta riippumatta ovat kiellettyjä ja niistä rangaistaan.

K: Missä menee sallitun huumorin raja?
V: Tuohon on mahdotonta yksiselitteisesti vastata. Hyvä nyrkkisääntö kuitenkin on, että jos itselläkin tulee mieleen, että onkohan se sallittua, niin silloin se todennäköisesti ei sitä ole.


§3.3. Kaikki kommunikaatio pelissä täytyy tapahtua suomen tai englannin kielellä. Tämä pätee myös pelaaja- ja liittoumaprofiileihin.

K: Saavatko kylien nimet kuitenkin olla mitä tahansa kieltä?
V: Kyllä, kunhan niissä ei esiinny asiattomuuksia. Jos esiintyy ja jos asiasta ylläpidolle ilmoitetaan, nimet poistetaan, ja tarpeen vaatiessa muihinkin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

K: Jos pelaan Espanjan serverillä, voinko käyttää siellä muuta kuin espanjan kieltä?
V: Missä tahansa pelasitkin, peliversion oma kieli ja englanti ovat ainoat sallitut kielet.

K: Minä ja kaverini pelaamme Suomen servereillä, mutta emme puhu suomea äidinkielenämme. Voimmeko käyttää keskinäisessä kommunikaatiossamme omaa äidinkieltämme?
V: Kyllä voitte. Kuitenkin jos otatte yhteyttä muihin pelaajiin tai ylläpitoon, teidän tulee käyttää suomea tai englantia.


§3.4. Kiristäminen on kiellettyä. Tämä kohta ei koske heikommassa asemassa olevan pelaajan aloittamia neuvotteluja konfliktin ratkaisemiseksi.

K: Miten kiristäminen määritellään?
V: Kiristämistä on mikä tahansa vaatimus, jonka yhteydessä on jotenkin - suoraan tai epäsuorasti - esitetty uhkaus. Korvaukseksi hyökkäämättömyydestä ei saa pyytää resursseja. Tosin hyökkäyksen kohteena oleva pelaaja voi oma-aloitteisesti tarjoutua maksamaan tuntituotantonsa päivässä hyökkäysten lopettamiseksi, mutta ehdotuksen on tultava nimenomaan heikommassa asemassa olevalta pelaajalta.

K: Jos farmi pyytää lopettamaan farmaamisen, saako ehdottaa tilin poistamista ja uuden tilin rekisteröimistä omasta kultalinkistäni?
V: Ei saa. Se rikkoo peräti kahta sääntökohtaa: sitä, joka kieltää kiristämisen ja sitä, joka kieltää yllyttämisen tilin poistamiseen. Kultalinkkiä voi pitää profiilissaan ja farmi voi halutessaan sen kautta uuden tilin tehdä, mutta hänen on tultava siihen tulokseen itsenäisesti, ilman ulkopuolista apua.


§3.5. Kaikenlainen mainostaminen, spämmi ja ketjuviestit ovat kiellettyjä.

K: Saanko pitää Travianin värväyslinkkiäni profiilissani?
V: Kaikin mokomin.

K: Saanko pitää jonkin muun, Travianiin millään tavalla liittymättömän selainpelin värväyslinkkiä profiilissani?
V: Et saa. Emme hyväksy kilpailijoiden mainostamista.

K: Saanko lähetellä kultalinkkiäni muille pelaajille pelinsisäisenä viestinä?
V: Et. Se on häiritsevää spämmäämistä.


§3.6. Taisteluraporttien julkaiseminen pelissä tai foorumilla ilman kummankin osapuolen suostumusta on kiellettyä. Sama pätee myös toisilta pelaajilta, multihunttereilta tai adminilta saatuihin tai heille lähetettyihin pelinsisäisiin viesteihin ja sähköposteihin.

K: Miksi taisteluraporttien julkaisemiseen pitää olla lupa?
V: Tarkoitus on suojella pelaajien yksityisyyttä.

K: Tarkoittaako tämä, että en saa lähettää taisteluraporttia liittoumani toisessa siivessä olevalle pelaajalle pelinsisäisenä viestinä ilman, että kysyn luvan hyökkäyksen toiselta osapuolelta?
V: Ei tarkoita. Raportin lähettäminen yksityisviestinä toiselle pelaajalle ei ole "julkaisemista". Sääntö kieltää raporttien esittämisen julkisesti, esimerkiksi liittouman julkisella foorumiosiolla tai profiilikuvauksissa.

K: Voinko kirjoittaa profiiliini tekstin "Kimppuuni hyökänneellä pelaajalla on lupa julkaista raportit nimien kanssa mikäli hän näin haluaa. Kolmannen osapuolen on kysyttävä kummaltakin lupa"?
V: Kyllä voit. Tuo katsotaan täysin päteväksi suostumukseksi.

K: Saako sellaisiakaan raportteja julkaista, joista on sensuroitu pelaajien nimet?
V: Kyllä saa, kunhan pelaajan henkilöllisyys ei muuten ole raportista pääteltävissä.


§3.7. Toisen pelaajan yllyttäminen tai pakottaminen tilin poistamiseen, kylävahtioikeuksien antamiseen, dual-tilin pelaamiseen, salasanan luovuttamiseen tai pelin sääntöjen rikkomiseen on kiellettyä.

K: Mitä tarkoittaa yllyttäminen dual-pelaamiseen ja miksi se on kiellettyä?
V: Se tarkoittaa sitä, että isompi pelaaja uhkailee pienempää pelaajaan katapulttaamisella ja muulla kiusaamisella, ellei tämä poista tiliään ja tule hänen tililleen dual-pelaajaksi. Usein tapahtuu niin, että kun pienempi pelaaja suostuu ja innostuu vaikkapa tilaamaan kultaa uudelle tililleen, hänet potkitaankin pois tililtä. Dual-pelaajaksi saa pyytää, mutta ketään ei saa siihen painostaa.


§3.8. Ohjelmavirheiden hyväksikäyttäminen on kiellettyä ja rangaistavaa. Sama koskee scriptoja, botteja ja muita niihin rinnastettavia, ulkopuolisia työkaluja. Peliä on luvallista pelata vain tavallisella Internet-selaimella, jota ei ole erikseen muunneltu Traviania varten. Sääntö ei koske grafiikkapakkauksia.

K: Onko sallittua pelata proxyn kautta?
V: Kyllä on. Mikään sääntökohta ei ota kantaa välityspalvelimiin.


§3.9. Travianin virallisina tahoina esiintyminen ja moraalittomien tai poliittisesti epäkorrektien nimien käyttäminen on sääntöjen vastaista ja siitä rangaistaan välittömällä tilin poistolla.

K: Ovatko kansallisuudet kiellettyjä sanoja tilien nimissä? Entä kylien nimissä? Profiilissa muuten? Tarkoitan siis tyyliin "suomalainen", "ruotsalainen", "norjalainen" jne.
V: En näe sille mitään estettä.


§4.1. Jos pelin sääntöjä on rikottu, multihuntterit tai admin päättävät rangaistuksesta. Jäädytyksen aikana menetettyjä resursseja, rakennuksia, kyliä tai joukkoja ei koskaan korvata. Pelaajat eivät voi vaatia korvauksia menetetystä Travian-kullasta tai Plus-ajasta jäädytyksen ajalta. Kullan ostaminen ja Plus-toimintojen käyttäminen eivät oikeuta erityiskohteluun sääntörikkomusasioissa. Tämä koskee sekä tapauksen käsittelyyn käytettyä aikaa että rangaistuksia.

K: Tarkoittaako tämä, että mitään korvauksia ei voi saada, jos multihuntteri tekee virheen ja jäädyttää tilin täysin ilman syytä?
V: Sääntökohta alkaa sanoilla "Jos pelin sääntöjä on rikottu", eli se on voimassa vain siinä tapauksessa, että tili oli aiheellisesti jäädytetty.


§4.2. Tili Multihunter asiaa koskevassa pelimaailmassa on ainoa kontakti, johon sääntörikkomusasioissa voi olla yhteydessä. Pelaajat voivat selvittää sääntörikkomusasiansa lähettämällä pelinsisäisen viestin tilille Multihunter. Jos multihuntterin lopullista päätöstä on syytä epäillä virheelliseksi, pelaaja voi ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen admin@travian.fi.

K: Mitä tapahtuu, jos admin katsoo multihuntterin päätöksen vääräksi?
V: Pelaajalla on mahdollisuus saada pieni korvaus tapahtuneesta.

K: Multihuntteri ei ole vastannut viestiini, vaikka siitä on jo tunti, kun lähetin sen. Voinko mennä irkkiin kyselemään apua muilta multihunttereilta?
V: Multihuntterit pyrkivät vastaamaan kaikkiin viesteihin viimeistään 24 tunnin kuluttua viestin lähettämisestä. Jos viestisi koski jäädytystäsi, et saa asiaan apua irkistä yhtään nopeammin, koska multihuntterit eivät voi jäädytysasioita käsitellä muuten kuin pelin kautta.


§4.3. Travian-tiimi pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa.


§4.4. Jos yksittäinen sääntökohta näissä säännöissä osoittautuu pätemättömäksi, se ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla muiden sääntökohtien pätevyyteen. Ylläpito pyrkii korvaamaan epäpätevän sääntökohdan niin pian kuin mahdollista. Uuden säännön luonnosta sovelletaan sillä hetkellä jäädytettyinä oleviin tileihin, vaikka uuden säännön lopullista versiota ei olisi vielä julkaistukaan.