Nämä säännöt pätevät poikkeuksetta kaikkiin viesteihin, profiiliteksteihin ja kuviin foorumilla. Tarkista yksityisviestikansiosi päivittäin, koska www.travian.fi henkilökunta kommunikoi käyttäjien kanssa yksityisviesteillä.

Haun käyttäminen ennen erillisen aiheen luontia on suositeltavaa.


§1 – Yleistä

 1. Luomalla käyttäjätilin sitoudut noudattamaan foorumin sääntöjä, pelin sääntöjä sekä yleisiä käyttöehtoja.
 2. Säännöt koskevat koko foorumia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen yksityisviesteihin (YV), profiileihin sekä yksittäisiin alueisiin.
 3. Moderaattoreiden tehtävänä on valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Mikäli sääntöjä rikotaan, moderaattoritiimillä on oikeus rangaista käyttäjää. Rangaistuksia käsitellään sääntöjen kohdassa §3. Moderaattorit eivät ole velvollisia vastaamaan peliin liittyviin kysymyksiin (YV tai foorumi). Vastaavat kysymykset kannattaa lähettää pelitukeen pelinsisäisenä viestinä.
 4. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa koska tahansa, ja niiden uusi versio astuu voimaan välittömästi myös avoimissa tapauksissa.
 5. Yhdellä henkilöllä saa olla vain yksi käyttäjätili. Useamman käyttäjätilin luonti, käyttö ja/tai omistaminen on sallittua vain Community Managerin tai Forum Adminin luvalla. Lupaa tulee pyytää sähköpostilla.
 6. Mikäli tietyllä foorumialueella on omia sääntöjä, tulee niitäkin noudattaa.
 7. Väärille alueille julkaistut viestiketjut voidaan lukita tai siirtää ilman erillistä ilmoitusta tai uudelleenohjausta.
 8. Foorumin käyttäjänimi voidaan vaihtaa vain, jos se ei ole sääntöjen mukainen.
 9. Travianin henkilökunta pidättää oikeudet poistaa yksittäisiä viestejä tai viestiketjuja ilman erillisen syyn ilmoittamista tai ennalta annettua varoitusta.


§2 – Sisältörajoitukset
Näitä sääntöjä rikkova käytös on rangaistavaa ja koskee viestien ja aiheiden lisäksi myös muita käyttäjän määriteltävissä olevia asioita, mukaanlukien käyttäjänimet, avatarit ja allekirjoitukset.

 1. Uudelleenpostaukset, ristiinpostaukset ja tuplapostaukset. Lukitun tai poistetun aiheen uudelleenpostaus, tai merkittävän sisällön uudelleenpostaus lukitusta tai poistetusta aiheesta keskustelun uudelleenaloittamiseksi ei ole sallittu. Saman aiheen postaus useammalla alueelle (ristiinpostaus) ei ole sallittua; poikkeuksena ovat vain Travian Tiimin ilmoitusluontoiset asiat. Postaaminen samaan aiheeseen useamman kerran peräkkäin (tuplapostaus) ei ole sallittua; poikkeuksena tähän ovat oppaat ja ilmoitusluontoiset asiat tai muu sisältö lukituissa aiheissa. Käyttäjiä suositellaan käyttämään muokkaustoimintoa.
 2. Kommentointi muilla kielillä kuin suomi tai englanti. Tämän lisäksi foorumin käyttäjien on huolehdittava siitä, että kommentit ovat ymmärrettäviä.
 3. Henkilökunnan imitoiminen. Mukaanlukien tilanteet, joissa käyttäjä kommentoi toisen käyttäjän rikkoneen foorumin sääntöjä. Näissä tilanteissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä moderaattoriin yksityisviestillä. Sisältää kaikenlaisen sisällön, joka voidaan sekoittaa viralliseksi henkilökunnan tekemäksi kommentiksi tai ilmoitukseksi.
 4. Spämmäys, trollaus, loukkaukset ja solvaukset. Spämmiksi lasketaan muun muassa: viestit, jotka eivät lisää mitään merkittävää aiheeseen; viestit jotka eivät kuulu alifoorumin teemaan; liiallinen tekstin ulkomuotovalintojen käyttö. Moderaattoritiimi päättää mikä lasketaan spämmiksi, loukkaukseksi tai solvaamiseksi.
 5. Kiroilu. Sanojen muotoilu kirosanoja muistuttavaan muotoon on myös kielletty - mikäli muunnellusta tai sensuroidusta sanasta kiroilu on ymmärrettävissä. Käyttäjiä suositellaan valitsemaan sananasa kirosanan pehmeämpään sensuroimattomaan vastapariinsa. Foorumin henkilökunta tekee joka tapauksessa viimeisen päätöksen kiroilua muistuttavasta sisällöstä.
 6. Pornografiset, rasistiset tai muilla tavoin syrjivät tai sopimattomat tekstit tai kuvat. Tämä käsittää muun muassa loukkaavan, halventavan, seksistisen, rasistisen tai rienaavan kielenkäytön; minkä tahansa uskonnon, rodun, sukupuolen, ikäryhmän tai seksuaalisen suuntautumisen väheksymisen; toisten käyttäjien uhkailu fyysisillä toimilla sekä alaikäisille sopimattoman materiaalin postaamisen tai välittämisen.
 7. Otteet yksityisistä keskusteluista ilman osapuolten lupaa. Tämä käsittää muun muassa foorumin yksityisviestit, pelinsisäiset viestit, sähköpostiviestit ja muiden viestintäpalveluiden (esimerkiksi Skype, IRC) kautta välitetyt viestit. Edellä mainitun materiaalin julkaisemiseen vaaditaan lupa kaikilta osapuolilta.
 8. Henkilökohtaisten tietojen julkaiseminen ilman lupaa. Henkilökohtaisia tietoja (mm. henkilötietoja, osoitteita tai valokuvia) yhteisön jäsenestä ilman tämän tai heidän erikseen myöntämää lupaa. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) saavat postata edellämainittuja tietoja itsestään tai myöntää luvan niiden postaamiseen vain huoltajan suostumuksella. Postatessaan henkilökohtaisia tietoja käyttäjä vakuuttaa täysi-ikäisyytensä ja laillisen asemansa tai - kyseen ollessa alaikäisestä käyttäjästä - vakuuttaa laillisen huoltajan hyväksynnästä. Henkilökohtaisten tietojen postaaminen on täysin käyttäjän vastuulla.
 9. Keskustelu foorumin porttikielloista tai varoituksista. Tämä käsittää muun muassa yksityisviestit, sähköpostit tai muut keskustelut moderaattorien tai Community Managerin kanssa koskien mitä tahansa rangaistusta.
 10. Keskustelu pelinsisäisistä porttikielloista tai rangaistuksista. Tämä käsittää muun muassa pelinsisäiset viestit, sähköpostit ja muut keskustelut multihunterien tai Community Managerin kanssa koskien mitä tahansa rangaistusta.
 11. Viestit, jotka rikkovat tai yllyttävät rikkomaan Travianin pelinsisäisiä sääntöjä tai yleisiä käyttöehtoja. Tämä käsittää muun muassa laittomien työkalujen, skriptien tai muokattujen verkkoselainten käyttöön yllyttämisen sekä pelinsisäisten bugien hyödyntämisen.
 12. Materiaali, joka voidaan tulkita laittomaksi kansainvälisen lain, Suomen lain tai Saksan liittotasavallan lain perusteella. Tämä käsittää muun muassa keskustelun waretuksesta. Myös tämänkaltaisiin materiaaleihin johtavat linkit ovat kiellettyjä.
 13. Materiaali, joka voidaan tulkita tekijänoikeusrikkomukseksi kansainvälisen lain, Suomen lain tai Saksan liittotasavallan lain perusteella. Tämä käsittää muun muassa kuvat ja videot. Myös tämänkaltaisiin materiaaleihin johtavat linkit ovat kiellettyjä.
 14. Minkäänlainen mainostus. Tähän sisältyy muun muassa referaalilinkit. Käyttäjät saavat kuitenkin pitää allekirjoituksessaan linkkiä fanisivustolle, joka noudattaa fanisivustoja koskevia sääntöjä. Myös muu Travian Tiimin hyväksymä mainonta on sallittua.
 15. Suuret kuvat. Viesteihin suoraan liitetyt kuvat eivät saa ylittää 640 x 640 pikselin kokoa. Kuvat allekirjoituksissa eivät yhteensä saa olla suurempia kuin 215 x 215 pikseliä.
 16. Mikä tahansa muu Travian Tiimin sopimattomana pitämä materiaali.
 17. Mikä tahansa yritys pakottaa tai yllyttää toista käyttäjää rikkomaan yllämainittuja sääntöjä.


§3 – Rangaistukset

 1. Käyttäjää, joka rikkoo foorumin sääntöjä, voidaan varoittaa tai hänen käyttäjätilinsä bannata, poistaa tai muuten rangaista henkilökunnan toimesta, riippuen rikkeen vakavuudesta. Rangaistusta voidaan tarvittaessa jatkaa mille tahansa muulle käyttäjätilille, jonka kyseinen foorumin käyttäjä omistaa.
 2. Uusien käyttäjätilien luominen minkä tahansa rangaistuksen kiertoon on kiellettyä ja johtaa näiden tilien sulkemiseen ja alkuperäisen tilin rangaistuksen koventamiseen. Bannatun käyttäjän nimissä kirjoittaminen tulkitaan bannin kiertämiseksi.
 3. Viestit ja aiheet jotka rikkovat foorumin sääntöjä tai yleisiä käyttöehtoja, voidaan poistaa moderaattorin harkinnan mukaan.


§4 – Valitukset

 1. Mikäli sinulla on kysyttävää tai valitettavaa moderaattorin päätöksestä, valitus tulee lähettää Forum Adminille yksityisviestillä tai sähköpostilla. Sähköpostiosoite yhteydenottoon on forum@travian.fi.
 2. Multihuntereita tai muita tässä osiossa määrittelemättömiä asioita koskevat valitukset tulee lähettää Community Managerille. Sähköpostiosoite yhteydenottoon on admin@travian.fi.
 3. Sellaisen keskusteluketjun luominen on kiellettyä, jossa käsitellään Travianin henkilökunnan tekemiä päätöksiä tai henkilökuntaan kohdistuvia valituksia.